Porady

Wielu studentów w dzisiejszych czasach wyjeżdża do pracy za granicą często żeby zarobić na swoje utrzymanie, ale również by  poprawić swoją znajomość języka, przy okazji  pozwiedzać i poznać inną kulturę. Nie każdy student natomiast wie, że może odzyskać podatek z tytułu wykonywanej pracy w krajach takich jak: Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, Dania, Norwegia, Holandia, Stany Zjednoczone etc. Każda osoba wykonująca prace zarobkową w w. w. krajach może ubiegać się o zwrot podatku, w tym celu po zakończeniu roku podatkowego powinna złożyć deklarację podatkową w odpowiednim urzędzie.


Pracując np. w Wielkiej Brytanii na koniec pracy powinieneś dostać od swojego pracodawcy podsumowanie zarobków i zapłaconego podatku P45, natomiast na koniec roku podatkowego P60.


Kwota wolna od podatku w UK w roku podatkowym 2014/2015 roku wynosiła 9440 tyś funtów natomiast progi podatkowe były następujące:

 

 

Progi podatkowe w Wielkiej Brytanii 2013-2014 powyżej kwoty wolnej od podatku
stawka podstawowa 20% 0 GBP do 32.010 GBP
stawka wyższa 40% 32.011 do 150.000 GBP
stawka najwyższa 45%
powyżej 150.000 GBP

 

Progi podatkowe w Polsce 2013-2014
stawka 18%
0 zł do 85.528 zł (ok. 17 tys. GBP)
stawka 32%
powyżej 85.528 zł

Źródło: HM Revenue&Customs


Dla porównania kwota wolna od podatku w Polsce w 2014 wynosiła  3091 zł. Wynika z tego, iż  wykonując pracę w Anglii masz bardzo duże szanse na zwrot podatku, czyli dodatkowy zastrzyk gotówki. Firmy zajmujące się pośrednictwem w odzyskiwaniu podatków z zagranicy, szacują średni zwrot podatku z Anglii na poziomie 2500 -3000 PLN.


W przypadku Niemiec, pracodawca ma obowiązek na koniec roku podatkowego przekazać każdemu pracownikowi  kartę podatkową zwaną Lohnsteuerbescheinigung. Rozliczając się z urzędem niemieckim, trzeba mieć na względzie konieczność przedstawienia również dochodów uzyskanych w Polsce na specjalnym druku unijnym UE/EOG. Polskie dochody jednak uzyskują zwolnienie na podstawie niemiecko-polskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Od sumy niemieckich i polskich dochodów obliczamy podatek według obowiązującej skali podatkowej.

 


W Niemczech dochody pracownika podlegają opodatkowaniu według progresywnej skali podatkowej.  To jaka kwota zaliczki na podatek zostanie co miesiąc odprowadzona na rzecz fiskusa zależy od Twojego dochodu i przynależności do klasy podatkowej, która z kolei zależy od Twojej sytuacji osobistej. Poniżej wykaz aktualnie obowiązujących klas podatkowych w Niemczech:

  • I klasa podatkowa – osoby żyjące samotnie
  • II klasa podatkowa – osoby samotne z dzieckiem
  • III klasa podatkowa – osoby mające na utrzymaniu bezrobotnego małżonka
  • IV klasa podatkowa – małżonkowie o dochodach
  • V klasa podatkowa – jeden z małżonków o wyższych a drugi o niższych dochodach
  • VI klasa podatkowa – dochody z co najmniej dwóch stosunków pracyJeśli chodzi o progi podatkowe, najniższa stawka podatku dochodowego w Niemczech wynosi obecnie 14 proc. Opodatkowane są nią osoby, których roczny dochód nie przekracza 52881 euro. Kwota wolna od podatku wynosi obecnie za Odrą 8130 euro. Jeśli twój roczny dochód nie przekroczy tej sumy, wówczas urząd skarbowy zwróci ci całość zaliczek pobranych na poczet podatku dochodowego. Średni zwrot otrzymywany za pracę w Niemczech wynosi 700 euro. Zwrot podatku można jeszcze zwiększyć stosując szereg odliczeń , m. in od podatku można odliczyć składki na kasę chorych, ubezpieczenie opiekuńcze, ubezpieczenie na wypadek bezrobocia.


W odróżnieniu od Wielkiej Brytanii czy Niemiec, Holandia nie posiada kwoty wolnej od podatku. Zastosowanie natomiast mają różnego rodzaju ulgi pomniejszające finalną kwotę podatku do zapłaty.


Do 2013 roku obcokrajowcy pracujący sezonowo  byli w bardzo korzystnej sytuacji i mogli korzystać z ogólnej ulgi podatkowej „Algemene Heffingskorting „ bez względu na okres zatrudnienia. W przypadku nie przekroczenia ogólnej kwoty ulgi pomniejszającej podatek, podatnik mógł  uzyskać pełen zwrot opłaconych zaliczek na podatek. Nowe przepisy wprowadzone w 2014, a obejmujące rozliczenia za rok 2013 zakładały proporcjonalne obniżenie przynależnej ulgi w stosunku do okresu przepracowanego na terenie Holandii. Należy dodać, iż ów przepis dotyczy tylko obcokrajowców. Wniosek jest taki, że aby skorzystać w pełni z całej ulgi, podatnik musiałby przepracować na terenie Holandii 12 miesięcy. Niemniej jednak warto ubiegać się o zwrot podatku, ponieważ odzyskiwane kwoty są często  rzędu kilkuset Euro, a to sporty zastrzyk gotówki.

Zobacz również:

Jak dostać się na AGH, czyli jak dobrze zdać maturę?

Akademia Górniczo-Hutnicza należy do ścisłego grona najlepszych uczelni technicznych w Polsce, a ukończenie studiów z jej dyplomem to przepustka do dobrej pracy. Jednak, jak wiadomo, wcale nie jest się tak ...

15 mln zł dla młodych badaczy w ramach Diamentowego Grantu

Badania dotyczące zmian stanów uwagi w procesie twórczym czy sztuki naskalnej w Tanzanii - to niektóre ze studenckich projektów naukowych, które otrzymają dofinansowanie w programie Diamentowy Grant. Resort nauki przeznaczył ...

Superkomputer Zeus znowu najlepszy w Polsce

Superkomputer „Zeus” z Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH po raz kolejny okazał się najlepszy w Polsce. Zajął 176. miejsce w rankingu TOP 500 najpotężniejszych komputerów na świecie. Na 277. miejscu ...

W Gdańsku będzie testowany pilotażowy system zarządzania miastem

W Gdańsku testowany będzie pilotażowy system inteligentnego zarządzania miastem, nad którym – w ramach unijnego projektu - pracują naukowcy i prywatne firmy z ośmiu europejskich państw, w tym Polski. System ...